Witamy

Samorząd - Biznes - Nauka

Pierwsze na tak dużą skalę, bezprecedensowe wydarzenie zrzeszające krajowych i zagranicznych interesariuszy z trzech obszarów tematycznych – samorządu, biznesu i nauki.

Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej 2019

9-10 września, Warszawa

1000 uczestników, ok. 100 panelistów

Konferencja zaplanowana na 1000 uczestników i ok. 100 panelistów (sesje otwierające, cztery sesje plenarne, 20 sesji równoległych, keynote speakerzy, seminaria).

Deklaracja „European Clusters Alliance”

Podpisanie międzynarodowej deklaracji „European Clusters Alliance” – inicjatywy mającej na celu wzmocnienie klastrów europejskich i zawiązanie przymierza między organizacjami parasolowymi z Europy, takimi jak Związek Klastrów Polskich.

50 wystawców

Około 50 stanowisk wystawców i przestrzeń ekspozycyjna dla Instytucji z obszarów samorządu, biznesu i nauki.

V Kongres Klastrów Polskich jest wydarzeniem towarzyszącym konferencji pn. Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej, którego głównym organizatorem jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Związek Pracodawców Klastry Polskie jest partnerem honorowym tego wydarzenia.

Tegoroczne hasło przewodnie Kongresu: „Dla siebie, czy dla innych? Czy klastry są użytecznym narzędziem rozwoju innowacyjnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy?” ma dać impuls do debaty między innymi na temat współpracy gospodarczej w wiodących obszarach przemysłu i usług, inteligentnych specjalizacji europejskich, krajowych i regionalnych oraz wzrostu gospodarczego opartego na innowacyjności poprzez działalność klastrów.

Agenda

DZIEŃ I - Poniedziałek, 9 Września 2019

8:30 – 9:30

REGISTRATION

9:30 – 10:00

OPENING CEREMONY / Room ABC

Mateusz Morawiecki, Prime Minister of the Republic of Poland
Jadwiga Emilewicz, Minister of Entrepreneurship and Technology
Ludger Schuknecht, Deputy Secretary-General, OECD

10:00 – 10:15

SPECIAL EVENT / Room ABC

Signing the Warsaw declaration for the establishment of the European Clusters Alliance

Genoveva Christova-Murray, Managing Director, Bulgarian Clusters Association
Herve Floch, General Director, ALPHA RLH Cluster
Gál Körmendy, President, IKOSZ Hungarian National Alliance of Innovative Clusters
Armands Lejas-Krumins, Manager, Food Products Quality Cluster, Chairman of the Board, Latvian Food Competence Center
Giedrius Bagusinskas, Director, Lithuanian Food Exporters Association
Krzysztof Krystowski, President, Polish Clusters Association
Daniel Cosnita, President, Romanian Cluster Association
Antonio Novo, President, Spanish Federation of Innovative Business Groups and Clusters

10:15 – 10:45

KEYNOTE SPEECHES / Room ABC

Arnoldas Abramavicius, Vice President, Committee of the Regions Bureau
Alberto Núñez Feijóo, President, Regional Government of Galicia
Roberto Ciambetti, President, Veneto Regional Council
Władysław Ortyl, President, Podkarpackie Region
Fabrizio Sala, Vice President, Lombardy Region
Salvatore Castiglione, Vice President in charge of solidarity with the territories and international relations, Hauts-de-France Region
Jaba Phutkaradze, Minister of Finance and Economy, Government of Ajara Autonomous Republic

10:45 – 11:30

OPENING PLENARY SESSION I | CLUSTERS SESSION / Room ABC
Clusters as a Competitive Advantage of Regions

Daniel Cosnita, President, Romanian Cluster Association
Ulla Engelmann, Head of Advanced Technologies, Clusters and Social Economy Unit, European Commission
Herve Floch, General Director, Photonics and Microwaves Competitiveness Cluster in Nouvelle-Aquitaine
Antonio Novo, President, National Federation of Innovative Business Groups and Clusters
Krzysztof Krystowski, President, Polish Clusters Association

IN PARTNERSHIP WITH: Polish Clusters Association

11:30 – 11:45

NETWORKING BREAK

11:45 – 13:00

PLENARY SESSION II | MINISTERIAL SESSION / Room ABC

Economic Diplomacy – Instruments Supporting Economic Promotion

Vladimír Bärtl, Deputy Minister of Industry and Trade of the Czech Republic
Lukáš Parízek, State Secretary of the Ministry of Foreign Affairs of the Slovak Republic
László György, Minister of State for Economic Strategy and Regulation, Hungarian Ministry for Innovation and Technology
Claudia Dörr-Voß, State Secretary at the German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy
Marcin Przydacz, Undersecretary of State for Eastern Policy, Development Cooperation and Economic Diplomacy

Moderator: Marcin Ociepa, Secretary of State, Ministry of Entrepreneurship and Technology of the Republic of Poland, President of the Organizing Committee

13:00 – 14:00

LUNCH BREAK

14:00 – 15:15

PLENARY SESSION III / Room ABC
Paradiplomacy and Regional Development

Local self-governments do not run independent foreign policies as they do not possess such authorizations from the central government. As a result, their goals, strategies and forms of international activity have to be consistent with the foreign policy of the central government and the country.
However, nowadays the local self-governments are exceptionally active actors in the field of public diplomacy, especially in its network model. This in fact strengthens their significance in the international relations milieu, which is growing rapidly, especially in the European Union.

Ewa Janczar, Vice President, Council of European Municipalities and Regions (CEMR)
Normunds Popens, Deputy Director General for Regional Policy, European Commission
Aleksander Siemaszko, Head of European Countries Unit, Department for International Trade, Ministry of Entrepreneurship and Technology of the Republic of Poland

Moderator: Justyna Szczudlik, Deputy Head of the Research and Analysis Office, The Polish Institute of International Affairs (PISM)

14:00 – 14:15

OPENING CEREMONY OF THE 5th CONGRESS OF POLISH CLUSTERS / Room D

14:15 – 15:15

SIDE EVENT – 5th CONGRESS OF POLISH CLUSTERS / Room D
Panel 1 Construction industry as an innovative branch of the economy

New ecological and energy-saving solutions. Construction 4.0. How innovation and digitalization drive the development of the construction industry.

Irena Łobocka, Coordinator, Sustainable Infrastructure Cluster
Artur Soboń, Deputy Minister, Ministry of Investment and Development
Wojciech Trojanowski, Member of the Management Board, Strabag Sp. z.o.o.
Krzysztof Żarnotal, Management Board Proxy, Synthos S.A.

Moderator: Tomasz Kozłowski, President, Eastern Construction Cluster

IN PARTNERSHIP WITH: Eastern Construction Cluster

15:15 – 15:45

NETWORKING BREAK

15:45 – 16:45

BREAKOUT SESSION 1.1 | LOCAL GOVERNMENT / Room B
How to expand a Brand of a Region? The Local Dimension and Examples of Public Diplomacy

Krzysztof Bramorski, Presidential Plenipotentiary for International
Relations, Lower Silesia Region
Piotr Głowski, Mayor, Piła City Hall
Gian Angelo Bellati, President of the Fiera Longarone Dolomites

Moderator: Andrzej Porawski, Director of the Office of the Association of Polish Cities

IN PARTNERSHIP WITH: Association of Polish Cities

15:45 – 16:45

BREAKOUT SESSION 1.2 | BUSINESS / Room C
Business organizations and the local government – how to achieve a synergy?

Luca Donelli, President, Lombardy Energy Cleantech Cluster
Nicolas Neve de Mevergnies, Economic and Commercial Counsellor, Office of the Brussels-Capital Region in Poland
Tomasz Chmal, Chairman, Business & Science Poland
Jakub Mazur, Vice President, Wrocław City Council
Frederic Nihous, Regional Councilor in Charge of Energy Efficiency, Hauts-de-France Region
Frédéric Marquet, Project Manager in the „REV3” Department, Hauts-de-France Region
Mihai Bogza, Executive Director, Confederatia Patronala Concordia

Moderator: Maciej Drozd, Intrernational Affairs Expert, Communication Department of Polish Confederation Lewiatan

IN PARTNERSHIP WITH: Polish Confederation Lewiatan

15:45 – 16:45

BREAKOUT SESSION 1.3 | SCIENCE / Room A
Science and Business – Examples of Systemic Solutions and Good Practices in Innovation

Jakub Bejnarowicz, Associate Director, Central and Eastern Europe Management Accounting
Ian Haggis, CFO & CRO, Central Europe Industry Partners
Marcin Kraska, Vice President, Łukasiewicz Research Network
Aleksander Arabadzić, Chairman, Academy of European Careers Foundation

Moderator: Izabela Żmudka, Deputy Director of The National Centre for Research and Development

IN PARTNERSHIP WITH: Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland

15:45 – 16:45

SIDE EVENT – 5th CONGRESS OF POLISH CLUSTERS / Room D
Panel 2 Automotive

Clusters in the automotive industry are one of the strongest cluster organizations in Europe.
The automotive industry is a leading sector in terms of innovation in R&D spending. New trends: electromobility, industry 4.0, rapid innovation.

Martyna Gatkowska, Expert in the area: Innovations in SMEs, National Contact Point for Research Programs of the European Union
Łukasz Górecki, Manager, Silesia Automotive & Advanced Manufacturing Cluster
Marcin Kropidłowski, Management Board Member, Bydgoszcz Industrial Cluster
Ewa Łabno-Falęcka, PhD, Head of Corporate Communication and External Affairs, Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o.

Moderator: Luc Palmen, President, InnoCo Sp. z o.o.

IN PARTNERSHIP WITH: Silesia Automotive & Advanced Manufacturing Cluster

16:45 – 17:00

NETWORKING BREAK

17:00 – 18:00

BREAKOUT SESSION 2.1 | LOCAL GOVERNMENT / Room B
How to benefit from territorial cooperation?

The session is about the added value of cooperation across borders supported by EU funding programmes (Interreg). It will present concrete cooperation examples and to which changes this cooperation led in the participating regions. And it will look into the future. How the results of this cooperation across borders benefit a wider group and/or are taken up and developed further.

Grzegorz Boroń, Director, Integrated Development Department, Bydgoszcz City Hall
Marta Czarnecka-Gallas, PhD, Project Coordinator, Association of Sea Cities and Municipalities, ’Pomorskie in the EU’ Association
Raimonda Mc Geever, Head of Strategic Planning and Investment Department, Klaipeda District Municipality
Jan Sienkiewicz, Proxy, Agency of Regional Development Inc.
Marek Olszewski, Strategy & Development Manager, Olza Association of Development and Regional Cooperation

Moderator: Philipp Schwartz, Project Manager, INTERACT Agency

IN PARTNERSHIP WITH: Ministry of Investment and Economic Development of the Republic of Poland

17:00 – 18:00

BREAKOUT SESSION 2.2 | BUSINESS / Room C
Direct Forms of Supporting
and Financing the Activities of Clusters

Support for Clusters with the use of public means (European, national and regional funds). The role of National Key Clusters and internationalization of Clusters. Regional forms of direct support for Clusters.

Jakub Chełstowski, President, Silesia Region
Gál Körmendy, President, Hungarian National Alliance of Innovative Clusters (IKOSZ)
Armands Lejas-Krumins, Chairman, Latvian Food Competence Center
Anna Sobczak, Policy Officer, Clusters and Emerging Industry,
European Commission

Moderator: Beata Lubos, Deputy Director, Innovation Department, Ministry of Entrepreneurship and Technology of the Republic of Poland

IN PARTNERSHIP WITH: Polish Clusters Association

17:00 – 18:00

BREAKOUT SESSION 2.3 | SCIENCE / Room A
Scientific and Academic Excellence at the Regional Level – Best Practices

Vera Codazzi, Manager, Lombardy Life Science Cluster
Luca Donelli, President, Lombardy Energy Cleantech Cluster
Prof. Volodymyr Onyshchenko, Rector, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University
Fabrizio Sala, Vice President, Lombardy Region

Moderator: Prof. Lech Dzienis, Rector of the Białystok University of Technology

IN PARTNERSHIP WITH: Conference of Rectors of Academic Schools in Poland

17:00 – 18:00

SIDE EVENT – 5th CONGRESS OF POLISH CLUSTERS / Room D
Panel 3 Aviation and Drones

Opportunities for the development of industry and services in Poland and the EU, based on new technologies related to unmanned aerial vehicles (UAV). What are the possible interactions between the „big” aviation and the drones industry?

Leszek Walczak, President of the Management Board – Chief Executive Officer, Military Aviation Works No. 2
Sylwester Wyka, Deputy Director, Łukasiewicz Research Network – Institute of Aviation
Christina Eisenberg, PhD, Network Manager GRW Network CURPAS, CURPAS e.V
Małgorzata Darowska, Proxy of the Minister of Infrastructure for UAV, Ministry of Infrastructure

Moderator: Krzysztof Krystowski, President, Polish Clusters Association and the Silesian Aviation Cluster

IN PARTNERSHIP WITH: Silesian Aviation Cluster

DZIEŃ II - Wtorek, 10 Września 2019

8:30 – 16:00

EXHIBITION OF THE REGIONS AND PARTNER INSTITUTIONS

Around 30 various Institutions from diverse backgrounds which stand for the main notions of the Summit – local-government, business, science and NGOs will present and share the activities they undertake on a daily basis. The exhibition zone would be a unique opportunity for all the participants of the Conference to familiarize themselves with the initiatives of those Institutions thus creating a prolific environment which facilitates the growth of awareness, new ideas and cooperation.

09:00 – 09:45

SPECIAL EVENT / Room ABC

Awards Ceremony of the Key National Clusters

 The actions carried out at the central level are to strengthen concentrated efforts and resources on a specific, selected group of Key National Clusters (KNC), which are understood to be clusters of substantial importance for the country’s economy and the level of its international competitiveness. Currently, the status of the KNC is awarded via an open competition organized by the Ministry of Entrepreneurship and Technology (MPiT). In preceding KNC status competitions, some KNC have been designated to concretely enhance the internationalization of the cluster. This year’s Gala is dedicated to granting the KNC status to 11 National Key Clusters, each of which has passed the verification in the 4th round of the competition for formally attaining the status of KNC.

9:45 – 11:00

PLENARY SESSION IV
Current challenges for the development and integration of the European Defense and Security Sector

Prof. Zdzisław Krasnodębski, Vice-Chair, Committee on Industry, Research and Energy, European Parliament
Viorel Manole, Executive Director, Romanian Business Association of the Military Technique Manufacturers
Bartosz Sokoliński, Director, Office for Development and Innovation, Industrial Development Agency JSC
Poul-Erik Hansen, Director Business Networks, CenSec

Moderator: Marcin Kubica, CEO, Lubawa Inc

9:45 – 11:00

SIDE EVENT – 5th CONGRESS OF POLISH CLUSTERS / Room C
Panel 4 Green economy, circular economy, ecological methods of energy production

How to exploit the potential of waste? What is design for recycling?

Joanna Podgórska, Director, Innovation and Business Development Department, PGNiG S.A.
Przemysław Wojdyła, Vice President, Member of The Board, The Association West Pomeranian Chemical Cluster GREEN CHEMISTRY
Agnieszka Jakubiak, Coordinator of R&D areas, The National Center for Research and Development

Moderator: Katarzyna Błachowicz, Manager, Waste Management and Recycling Cluster

IN PARTNERSHIP WITH: Waste Management and Recycling Cluster

11:00 – 11:30

NETWORKING BREAK

11:30 – 12:30

BREAKOUT SESSION 3.1 | LOCAL GOVERNMENT / Room B
The Role of Local Partnership (town twinning) in the Process of European Economic Integration

Local Partnership still constitutes one of the most important opportunities for Europeans to meet directly, share their experiences and exchange knowledge in various fields, such as culture, economy and education, which assist in tructuring the gist of the European unity. The goal of the panel is to present various modes of cooperation and best practices from traditional partnerships in the fields of culture, education and sports, as well as contemporary forms of partnerships which include economic cooperation and/or city management.

Agron Haxhimali, Executive Director, Association of Albanian Municipalities
Artur Kosicki, President, Podlaskie Region
Krzysztof Rymuza, Local Governor, Pruszkowski District
Konrad Cedro, European Affairs Expert, Academy of European Careers Foundation

Moderator: Richard Stephens, Founder & Editor, Poland Today

IN PARTNERSHIP WITH: Association of Polish Cities and Union of the Provinces of the Republic of Poland

11:30 – 12:30

BREAKOUT SESSION 3.2 | BUSINESS / Room D
Clusters as a Mechanism for Attracting Foreign Investments

Do clusters increase the investment attractiveness of the region and/or nation for foreign direct investments? Do clusters intensify this phenomenon through the development of technology, human resources and social capital? Clusters, special economic zones and industrial zones in the process of shaping the economic development of the regions.

Mateusz Rykała, Vice President, Special Economy Zone of Katowice, Inc.
Lucia Seel, Communication & Content Manager, European Clusters Collaboration Platform (ECCP)
Monika Grzelak, Team Leader, Centre for Strategic Investments, Polish Investment and Trade Agency

IN PARTNERSHIP WITH: Polish Clusters Association

11:30 – 12:30

BREAKOUT SESSION 3.3 | SCIENCE
Scientific Cross-border Cooperation at the Regional Level

Jan Malicki, Director, Eastern Europe College, University of Warsaw
Prof. Robert Sucharski, Dean, “Artes Liberales” Faculty, University of Warsaw
Prof. Jerzy Woźnicki, Chairman, Polish Rectors Foundation
Prof. Taras Finikov, Collegium of the Ministry of Education and Science of Ukraine

Moderator: Marek Kuberski, Deputy Director of the Department of Development Cooperation, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland

IN PARTNERSHIP WITH: Ministry of Science and Higher Education of Poland

11:30 – 12:30

SIDE EVENT – 5th CONGRESS OF POLISH CLUSTERS / Room C
Panel 5 Biotech and pharmaceutical industry in Poland

How a traditional sector is transformed into an innovation industry. New technological solutions for health and nutrition. The future of smart biotechnology specializations in the EU.

Radosław Sierpiński, President, The Medical Research Agency
Marek Szołtysik, Director Nutribiomed Cluster, Wroclaw Technology Park
Anna Kacprzyk, Head of Innovation and Public Affairs, The Employers’ Union of Innovative Pharmaceutical Companies INFARMA

Moderator: Paweł Nowicki, President, BTM Fund

IN PARTNERSHIP WITH: West Pomeranian Chemical Cluster “Zielona Chemia”

12:30 – 13:30

LUNCH BREAK

13:30 – 14:30

BREAKOUT SESSION 4.1 | LOCAL GOVERNMENT / Room B
Regional and Economic Diplomacy Through Transboundary Tourism Cooperation

Transboundary tourism initiatives are an excellent example of regional diplomacy. Joint planning and implementation of tourism-related initiatives, creating joint tourism products and joint marketing and promotion as well as the cooperation between transboundary local governments or protected areas supports socio-economic development, stabilizes international relations, and builds trust, respect and security.

Marta Mills, Sustainable Tourism Specialist, Onet Planet Blog
Anna Biernacka-Rygiel PhD, Key Account Manager, Lewiatan Confederation
Ján Ferenčák, Mayor, Municipality Kežmarok
Marek Olszewski, Strategy and Development Manager, Olza Association of Development and Regional Cooperation

Moderator: Adam Mikołajczyk, Co-founder & CEO, Best Place – European Place Marketing Institute

IN PARTNERSHIP WITH: Polish Tourism Organisation

13:30 – 14:30

BREAKOUT SESSION 4.2 | BUSINESS / Room D
Cluster Internationalization as a Bridge to Build International Business Connections (including SMEs)

Participation of a company in a cluster and internationalization of its economic activity. Are enterprises better able to find the ways of international expansion through their activities in clusters? Promotion of the products and services in foreign markets. Strengthening cooperation between cluster members and foreign entities.

Giedrius Bagusinskas, Director, Lithuanian Food Exporters Association
Teodora Jilikova, Member, Managing Board, Health & Life Sciences Cluster, Bulgaria
Petr Tomášek, Executive Manager, Moravian Aviation Cluster
Przemysław Wojdyła, Vice President, West Pomeranian Chemical Cluster “Zielona Chemia”
Mikołaj Różycki, Vice President, Polish Agency for Enterprise Development
Esther Joly, President, MYE start-up, Hauts-de-France
Paul Garvin, Chief Operating Officer, MIYE

Moderator: Natalie Kvachantiradze, president of the Georgian Tourism Association (GTA)

IN PARTNERSHIP WITH: Polish Clusters Association

13:30 – 14:30

BREAKOUT SESSION 4.3 | SCIENCE / Room A
Supporting University Internationalization and Integration

Łukasz Wojdyga, Director, National Agency for Academy Exchange (NAWA)
Andrzej Burgs, Chief Executive Officer and Chairman of the Board, Sygnis New Technologies
Justyna Orłowska, Program Director, GovTech Poland
Prof. Remigiusz Napiecek, Lecturer, Adam Mickiewicz University in Poznań

Moderator: Wiktoria Herun, Coordinator of “Study in Lublin”

IN PARTNERSHIP WITH: Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland

13:30 – 14:30

SIDE EVENT – 5th CONGRESS OF POLISH CLUSTERS / Room C
Panel 6 ICT / Cyber security

ICT is the main driver of revolutionary technological and market changes. Clusters in the ICT area are the most common form of business innovation clusters in Europe and worldwide. Industry 4.0 is based on the ICT revolution.

Mariusz Stachnik, President, Mazovia ICT Cluster
Krzysztof Surgowt, President, Veriori
Rafał Jaczyński, Regional Cyber Security Officer, CEE & Nordics, Huawei Polska
Piotr Olesiński, President, ITM S.A.

Moderator: Wojciech Moczulski, President, Skytech Research Sp. z o.o.

IN PARTNERSHIP WITH: Mazovia ICT Cluster

14:30 – 14:45

NETWORKING BREAK

14:45 – 15:45

BREAKOUT SESSION 5.1 | LOCAL GOVERNMENT / Room B
Successful Cross-border Cooperation of Cities and Regions

The goal of the panel is to present various forms of cross-border cooperation – ranging from cooperation of border cities, through multilateral city partnerships, to cooperation of euroregions, including those within the European Union and involving Poland’s eastern neighbors.

Gabriela Staszkiewicz, Mayor, Cieszyn City Hall
Joost de Laat, International Affairs Advisor, Noord-Brabant Province
Barbara Zilli, Minister of Finance, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Moderator: Maciej Drozd, Intrernational Affairs Expert, Communication Department of Polish Confederation Lewiatan

IN PARTNERSHIP WITH: Association of Polish Cities and Union of the Provinces of the Republic of Poland

14:45 – 15:45

BREAKOUT SESSION 5.2 | BUSINESS / Room D
The Role of Cluster Organizations in the Process of Regional Reindustrialization

Christina Eisenberg, PhD, Treasurer of the Association, Civil Use of Remotely Piloted Aircraft Systems (CURPAS)
Andrzej Soldaty, Chairman, Future Industry Platform
Anna Sobczak, Policy Officer for Clusters and Emerging Industries, European Commission
Maciej Kraska, Vice President of Łukasiewicz Research Network for Research and Development

Moderator: Prof. Anna Timofiejczuk, Dean, Faculty of Mechanical Engineering, Silesian University of Technology

IN PARTNERSHIP WITH: Polish Clusters Association

14:45 – 15:45

BREAKOUT SESSION 5.3 | SCIENCE / Room A
Promotional activity of business affiliated institutions in favor of the international trade

Mariusz Tomaka, President, USPTC Poland
Hanna Stypułkowska-Goutierre, Honorary Chairman, Polish Chamber of Commerce Abroad
Wojciech Śniegowski, President, Canada-Poland Chamber of Commerce
Piotr Pomian-Kruszyński, Director, Area Expansion, Polish Investment and Trade Agency

Moderator: Wojciech Dzięgiel, Manager, International Cooperation Team, Industrial Development Agency JSC

IN PARTNERSHIP WITH: Industrial Development Agency JSC

14:45 – 15:45

SIDE EVENT – 5th CONGRESS OF POLISH CLUSTERS / Room C
Panel 7 Tourism – a new area of cluster activity

Tourism is a highly internationalized industry, requiring numerous international links. Tourism clusters are a natural response to innovation requirements and, at the same time, to the need for greater cooperation and coordination between small and medium-sized enterprises, which constitute the majority of entities in the tourism sector. Tourism is important for the regional economy and very often has a regional character. It is also an area where industrially less developed regions can specialize.

Bogusław Holeksa, President, Kotarz Arena
Jerzy Pilch, Mayor, Commune of Brenna
Andrzej Szostak, President, FlySpot
Teodora Jilkova, Managing Board Member, Bulgarian Clusters Association

Moderator: Krzysztof Krystowski, President, Polish Clusters Association and the Silesian Aviation Cluster

15:45 – 16:00

CLOSING REMARKS

Side-events

Side-event – Seminarium „Galicja: Inwestycje, talent i innowacje”

Szanowni Państwo!

W dniu 9 września 2019 (poniedziałek) będzie przebywał z wizytą w Warszawie Prezydent regionu Galicji Pan Alberto Núñez Feijóo wraz z delegacją przedstawicieli firm i instytucji z tej części Hiszpanii. Motywem przyjazdu jest uczestnictwo delegacji w Regional and Economic Diplomacy Summit 2019 organizowanym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Podczas Szczytu organizowane jest Seminarium „Galicja: Inwestycje, talent i innowacje” – prezentacja możliwości współpracy z regionem Galicji dla firm i instytucji polskich.

Głównymi sektorami, na których chcemy skupić Państwa uwagę są:

 • sektor spożywczy (w tym konserwy rybne i z owoców morza),
 • sektor motoryzacyjny,
 • ochrona zdrowia,
 • rozwój współpracy między portami morskimi,
 • kultura i turystyka,
 • technologie informacyjno-komunikacyjne.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w tym spotkaniu, które rozpocznie się dnia 9 września o godz. 10:45 w Hotel Hilton, Meeting Room 2, ul. Grzybowska 63, 00-844 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ONLINE

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Możliwość uczestnictwa tylko po otrzymaniu potwierdzenia od organizatorów. W celu uzyskania szczegółów prosimy o kontakt z p. Moniką Wasążnik, e-mail: m.wasaznik@phig.pl, tel. +48 22 630 94 13.

Szczegółowy program Seminarium znajdą Państwo poniżej.

Side-event: "Dialogue et intégration francophones. Potentiel de développement d’une coopération dans divers domaines."

Le 10 septembre de cette année (10:00 – 16:00) aura lieu un side-event intitulé „Dialogue et intégration francophones. Potentiel de développement d’une coopération dans divers domaines.” dans le cadre du Regional and Economic Diplomacy Summit (REDS 2019), les 9 et 10 septembre. L’idée d’organiser l’événement reflète un engagement dans le dialogue et l’intégration francophones dans de nombreuses dimensions politiques, culturelles et économiques.

Cet événement sera une excellente occasion de contribuer conjointement aux idées préconisées pour promouvoir la francophonie en Europe et dans le monde. Ce n’est pas sans raison que nous disons que le français est plus que jamais une langue créative. C’est sur l’idée de la coopération francophone que de grands projets internationaux tels que des organisations, des institutions européennes, des initiatives communes, des programmes et des entreprises sont créés. Il faut s’attendre à ce que l’événement de Varsovie apporte une contribution à l’espace francophone, ce qui crée des possibilités de coopération internationale.

La francophonie n’est pas seulement une langue car la coopération est perceptible à plusieurs niveaux: politique, économique, culturel aux niveaux régional et mondial, bilatéral, multilatéral en Europe, en Afrique, en Amérique du Nord et dans les Caraïbes, au Moyen-Orient et en Asie, ainsi que dans le Pacifique.

Aujourd’hui, la francophonie gère un outil institutionnel tel que l’Organisation Internationale de la Francophonie ou d’autres formes de coopération qui contribuent à la visibilité de ses activités. Les initiatives internationales permettent le partage des connaissances et un dialogue efficace dans les domaines de la politique, de l’économie, du développement des entreprises, du renforcement des capacités en matière d’innovation, de la culture, de l’éducation et de la jeunesse.

Pourquoi participer à ce side-event?
À Varsovie, nous voulons montrer l’importance de la coopération francophone dans cette partie de l’Europe. Nous voulons aussi rappeler les défis actuels de la francophonie.

Quel sera cet événement?

 • ce side event a pour but de créer un espace de discussion et de coopération internationale;
 • nous voulons faire de cet événement quelque chose de plus qu’une simple réunion/conférence;
 • cet événement aura lieu à Varsovie – une ville où le français était et est important;
 • la réunion est organisée sous les auspices du Groupe des Ambassades et Des Institutions Francophones (GADIF) en Pologne;
 • le programme comportera des présentations intéressantes en compagnie d’excellents invités.

L’inscription à REDS 2019 vous permet de participer à ce side event: https://regiosummit.pl/

Si vous avez des questions, n’hésitez-pas à nous contacter:
Ewa Baranowska, courriel: ewa.baranowska@mpit.gov.pl , téléphone: +48 22 262 9718
Zbigniew Skrzyński, courriel: zbigniew.skrzynski@mpit.gov.pl, téléphone: +48 22 262 9775

Zarejestruj się

Udział osób niepełnosprawnych

Organizator zapewnia udziału w konferencji dla osób z niepełnosprawnościami.
Osoby z niepełnosprawnościami będą miały na równi z innymi dostęp do:

 • udziału;
 • zrozumienia;
 • komunikowania się;
 • skorzystania z efektów Konferencji

W uwagi na powyższe, prosimy o wcześniejsze poinformowanie o swoich wymaganiach, co umożliwi dostosowanie się organizatora do Państwa potrzeb.

Organizator i Partnerzy

Głównym organizatorem konferencji jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, które stawia nacisk na zwiększenie atrakcyjności regionów i lokalnych społeczności poprzez pobudzenie ekosystemów i zaangażowanie głównych interesariuszy z sektora gospodarki i nauki.

Do współpracy zaproszono przedstawicieli urzędów centralnych i regionalnych, wszystkie szczeble jednostek samorządów i zrzeszeń samorządowców; instytucje samorządu gospodarczego; przedstawicieli lokalnego biznesu; ośrodki analityczno-badawcze oraz niezależnych ekspertów z Polski i świata.

Główni współorganizatorzy

Współorganizatorzy honorowi z zagranicy

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

Ministerstwa

Honorowi partnerzy

Partnerzy

Partnerzy medialni

Mówcy i prelegenci

Cele i zadania konferencji

Głównym celem konferencji jest pokazanie znaczenia współpracy międzynarodowej jako siły napędowej rozwoju lokalnych społeczności. Zagraniczne kontakty władz lokalnych zyskały miano dyplomacji samorządowej, traktowanej jako część dyplomacji publicznej.

Spotkanie ma umożliwić uczestnikom rozpoczęcie debaty nad kompleksowym podejściem do zagadnień dyplomacji regionalnej i ekonomicznej oraz promowania współpracy terytorialnej i naukowej. Ponadto, celami Szczytu są:

 • promocja współpracy regionalnej w wybranych obszarach
 • stworzenie unikatowej platformy do wymiany i nawiązania kontaktów pomiędzy interesariuszami z kraju i zagranicy
 • omówienie strategicznych dziedzin współpracy regionalnej
 • analiza najlepszych praktyk tworzenia ekosystemów wspierających lokalny rozwój
 • badanie interdyscyplinarnego wymiaru dyplomacji regionalnej i ekonomicznej
 • podkreślenie innowacyjności w dyplomacji regionalnej i ekonomicznej
 • zaznaczenie roli i pozycji Polski w kształtowaniu polityki regionalnej w Europie

Zakładane cele zostaną zrealizowane poprzez: interdyscyplinarne podejście do problemów i wyzwań, interaktywne formaty i stoiska oraz międzynarodową debatę praktyków i specjalistów.

Przewidywane efekty Szczytu obejmują: wsparcie promocji kraju poprzez dyplomację regionalną i ekonomiczną, promocję wymiaru międzynarodowego współpracy regionalnej
nawiązanie oraz wzmocnienie relacji indywidualnych i instytucjonalnych pomiędzy uczestnikami z kraju i zagranicy, podpisanie porozumień o współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej, zwiększenie zakresu współpracy regionalnej z udziałem polskich jednostek samorządu terytorialnego, stworzenie podstaw do powołania Europejskiej Sieci Ekspertów (European Network of Experts in Regional and Economic Diplomacy – ENERED).

Program

Na program konferencji składają się różne formaty zapewniające interaktywną dyskusję w trzech głównych ścieżkach tematycznych:

Strefa Samorządu

 • Krajowe i europejskie instrumenty finansowania zadań zagranicznych samorządu,
 • Dyplomacja samorządowa jako innowacyjny instrument zarządzania regionem,
 • Ile koordynacji a ile niezależności w prowadzeniu współpracy międzynarodowej przez samorządy – relacje z administracją centralną,
 • Efektywność współpracy międzynarodowej samorządów – wybrane obszary tematyczne,
 • Modele współpracy samorządu i administracji centralnej w obszarze gospodarki i nauki Polityka regionalna EU jako mechanizm wsparcia współpracy międzynarodowej samorządów lokalnych,
 • Dyplomacja miast globalnych jako wyzwanie dla polityki zagranicznej,
 • Udział społeczności lokalnych w realizacji globalnych celów rozwojowych do roku 2030.

Strefa Gospodarki

 • Wsparcie w ekspansji i promocji na rynkach trzecich – np. USA, Chiny,
 • Wielkowymiarowość lokalnej współpracy gospodarczej,
 • Wieloletnie programy rozwoju regionalnego w UE,
 • Programy transgranicznej współpracy regionalnej,
 • Wyzwania chińskiej formuły 16+1 dla gospodarki regionalnej,
 • Współpraca gospodarcza samorządów z Ukrainą.

Strefa Wiedzy

 • Uczelnie jako ważny partner rozwoju regionalnego i współpracy międzynarodowej,
 • Jak zatrzymać lub przyciągnąć wybitne jednostki badawcze na poziomie regionu?,
 • Promocja uczelni na rynkach azjatyckich,
 • Case study – promocja szkół medycznych,
 • Nauczanie i badania naukowe jako podstawy rozwoju współpracy międzynarodowej uczelni wyższych.

Konferencja ma umożliwić uczestnikom

rozpoczęcie debaty nad kompleksowym podejściem do zagadnień
dyplomacji regionalnej i ekonomicznej oraz promowania współpracy terytorialnej i naukowej.

Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej 2019 organizowany w Warszawie w dniach 9-10 września br. to spotkanie decydentów szczebla regionalnego, krajowego oraz ekspertów pracujących w organizacjach i instytucjach samorządowych, a także powiązanych z nimi ośrodkach analitycznych, uczelniach oraz podmiotach sektora prywatnego.

Jednym z głównych założeń programowych Szczytu REDS 2019 są interdyscyplinarność i umiędzynarodowienie, które uzasadniają poszerzoną współpracę organizacyjną i programową z partnerami z kraju i zagranicy.

Debata będzie oparta na kompleksowym podejściu do zagadnień dyplomacji samorządowej, ekonomicznej i naukowej. Istotnym elementem będzie promocja przedsiębiorczości w stosunkach między regionami i lokalnymi społecznościami. Odpowiednia koordynacja działań promujących gospodarkę narodową na rynkach międzynarodowych poprzez lokalne ekosystemy tworzy warunki do skutecznej ekspansji, a tym samym wzmocnią konkurencyjność i atrakcyjność gospodarki.

Kluczowym partnerem w budowaniu silnej i dynamicznej współpracy regionalnej są uczelnie wyższe i jednostki naukowo-badawcze, które nadają ton tej współpracy nie tylko w obszarze szkolnictwa, lecz także w poszczególnych sektorach gospodarki.

Jednocześnie istotnym elementem polityki zagranicznej jest dyplomacja ekonomiczna wyrażona m.in. poprzez promocję polskiej gospodarki i przedsiębiorczości oraz przyciąganie inwestorów zagranicznych. Współpraca regionalna jest jednym z ważniejszych narzędzi służących realizacji celów dyplomacji ekonomicznej.

Podczas Szczytu zainaugurowana zostanie platforma zrzeszająca ekspertów i liderów zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Odbędzie się również szereg spotkań i warsztatów umożliwiających wymianę doświadczeń i podejmowanie nowej współpracy.

Na czas konferencji przewidziane są różne formaty działań, w tym: sesje plenarne, sesje panelowe równoległe, grupy robocze, seminaria równoległe, podpisanie porozumień pomiędzy partnerami, a także strefa wystawowa – miejsce prezentacji polskich i zagranicznych partnerów.

Do wzięcia udziału w Szczycie serdecznie zachęcamy przedstawicieli urzędów centralnych i regionalnych, wszystkich szczebli jednostek samorządów oraz zrzeszeń samorządowców; instytucji samorządu gospodarczego; przedstawicieli lokalnego biznesu; ośrodki analityczno-badawcze oraz niezależnych ekspertów z Polski i świata.

Lokalizacja

Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre,
ul. Grzybowska 63,
00-844 Warszawa
tel.: +48 22 356 5555
fax: +48 22 356 55 56
e-mail: info.warsaw@hilton.com
adres strony internetowej: www.hiltonhotels.com

Jak dojechać?

Zakwaterowanie

Zachęcamy do skorzystania z przygotowanej oferty zniżek na hotele w dniach 8-10 września br., dla osób uczestniczących w REDS 2019.

Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre

Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre

ul. Grzybowska 63

Goście chcących dokonać rezerwacji na hasło REDS proszeni są o bezpośredni kontakt pod poniższym numerem telefonu: +48 22 356 5554
lub za pośrednictwem niniejszego linku:
http://eventsathilton.com/show/5d3f1602ff558c53cd1a0913

Oferta specjalna jest dostępna do 28.08.2019 lub uprzedniego wyczerpania miejsc.

Hotel Mercure Warszawa Grand

Hotel Mercure Warszawa Grand

ul. Krucza 28

Zniżka 10% od ceny dnia (oferta nie łączy się z innymi specjalnymi cenami prezentowanymi przez hotel w tym terminie). Zniżka obowiązuje również od ceny noclegu ze śniadaniem. 

Goście chcących dokonać rezerwacji na hasło REDS proszeni są o bezpośredni kontakt z działem rezerwacji:
Tel. +48 22 583 21 12 lub +48 22 583 21 11
e-mail: h3384-re1@accor.com

Holiday Inn Warsaw City Centre

Holiday Inn Warsaw City Centre

ul. Twarda 52

Zniżka 10% od ceny dnia.
Celem uzyskania stawki preferowanej prosimy podać hasło REDS lub REDS 2019.

Rezerwacje mogą być dokonane telefonicznie, bądź drogą mailową.
Tel: +48 22 257 66 77
Fax: +48 22 257 66 66
e-mail: res.hiwarsaw@ihg.com    

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Kontakt w sprawach organizacyjnych Szczytu:
e-mail: summit@mpit.gov.pl

Dane kontaktowe głównego organizatora Szczytu:
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
NIP: 701 079 79 20
REGON: 36 92 67 361
e-mail: kancelaria.mpit@mpit.gov.pl
adres strony internetowej: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia

Kontakt dla mediów:
Wydział Prasowy
Departament Komunikacji

tel.: +48 22 262 91 64
tel.: +48 22 262 98 89
tel.: +48 783 920 423

e-mail: dziennikarze@mpit.gov.pl

Zespół

Izabela Wojtyczka
Koordynator Szczytu Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej 2019

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
e-mail: izabela.wojtyczka@mpit.gov.pl

Julia Grzybowska
Koordynator ds. organizacyjnych i partnerów Szczytu

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
e-mail: julia.grzybowska@mpit.gov.pl

Krzysztof Boguta
Koordynator ds. partnerów polskich i zagranicznych Szczytu

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
e-mail: krzysztof.boguta@mpit.gov.pl

Paweł Andrejczuk
Koordynator ds. organizacyjnych i wystawców

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
e-mail: pawel.andrejczuk@mpit.gov.pl

Zofia Idziak
Koordynator ds. organizacyjnych Szczytu

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
e-mail: zofia.idziak@mpit.gov.pl