Adam Mikołajczyk

Międzynarodowy ekspert marketingu terytorialnego, pasjonat brandingu i rozwoju miast. Z dziedziną doradztwa marketingowego dla sfery publicznej (w tym głównie JST) związany od ponad 15 lat. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Gospodarka Przestrzenna – Zarządzanie Miastem i Regionem oraz akademii The Chartered Institute of Marketing (Londyn/Warszawa).

Jako konsultant w Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki w Warszawie w początkach lat 2000 był współtwórcą pierwszych strategii marketingowo-brandingowych i dot. rozwoju turystycznego miast i regionów w Polsce, m.in. dla Województwa Pomorskiego, miasta Łeby, regionu Suwalszczyzny, uzdrowiska Supraśl itd.

Od 2010 r. inicjator powołania i prezes zarządu Fundacji Best Place – Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc (www.bestplaceinstitute.org), która jest szeroko rozpoznawalną i cenioną organizacją ekspercką świadczącą dla sfery publicznej usługi doradcze na najwyższym poziomie. Również od 2010 roku doradca Prezesa Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego “Teraz Polska” w zakresie tworzenia i realizacji strategii kreowania atrakcyjnego wizerunku gospodarczego Polski. W 2015 roku został także członkiem-założycielem w nowo powstałej międzynarodowej organizacji – International Place Branding Association (www.placebranding.org).

Trener i konsultant w kilkudziesięciu projektach szkoleniowo-doradczych w obszarze marketingu, komunikacji, budowania marki oraz wspierania rozwoju organizacji, instytucji i jednostek samorządu terytorialnego. Szkolił m.in. dla Oxford Union Center na Oxfordzie oraz dla City Nation Place Conference w Londynie. Współtwórca strategii marek terytorialnych, strategii marketingowych i strategii promocji dla JST w Polsce i za granicą, m.in. dla Warszawy, Krakowa, Gdańska, Województwa Małopolskiego, Łódzkiego. Jest również współtwórcą ostatniej strategii marketingowo-brandingowej w zakresie turystyki dla Gruzji.

Były ekspert przy Ministerstwie Gospodarki oceniający założenia Działania 6.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka “Promowanie turystycznych walorów Polski” – Projekt Promujmy Polskę Razem 2009-2015.

Wykładowca studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego „Marketing Terytorialny – promocja rozwoju regionów i miast”. Autor licznych publikacji dot. marketingu terytorialnego. Członek Jury wielu konkursów marketingowych, m.in. Polskiego Konkursu Reklamy KTR, EFFIE, Złote Spinacze, czy na Najlepszy Produkt Turystyczny (Konkurs Polskiej Organizacji Turystycznej) i najlepsze wydawnictwo promocyjne (Konkurs ‘Złote Formaty’).

Prelegent na kilkudziesięciu konferencjach w Polsce i za granicą, w tym na pierwszej konferencji w Rosji poświęconej marketingowi miast (City Marketing and Development Congress, Moskwa), na pierwszym kongresie marketingu turystycznego we Lwowie (Win with the Lion, Lwów) oraz pierwszej konferencji tego typu w Brazylii (Place Branding Seminar DIRECTIONS).

Zaangażowany przez British Council do międzynarodowego grona ekspertów ‘City Idea Bakers’. Dwukrotny laureat wyróżnienia w konkursie im. Mieczysława Orłowicza na najlepsze materiały prasowe i telewizyjne promujące polską turystykę.