Artur Kosicki

Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego

Jest absolwentem i doktorantem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizuje się w prawie budowlanym. Wykładowca akademicki, autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz wielu komentarzy z dziedziny prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego.

Był ekspertem w Radzie Mieszkalnictwa działającej przy Prezesie Rady Ministrów Mateuszu Morawieckim. Pracował m.in. przy zmianach o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz założeniach do specustawy mieszkaniowej i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Członek zespołu doradczego przygotowującego założenia reformy procesu inwestycyjno-budowlanego i systemu planowania oraz zagospodarowania przestrzennego przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju. W latach 2016 – 2018 doradca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jest doświadczonym pracownikiem samorządowym. W latach 2005 – 2007 był związany ze Starostwem Powiatowym w Białymstoku, a w latach 2007 – 2010 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Architektury, a następnie doradcy Prezydenta Miasta Białegostoku ds. inwestycji współfinansowanych ze środków UE. Z kolei w latach 2012 – 2015 był wspólnikiem i prokurentem jednej z czołowych białostockich kancelarii prawnych.