Ewa Janczar, PhD

dr inż. Ewa Janczar,

Wiceprezydent Rady Gmin i Regionów Europejskich CEMR (The Council of European Municipalities and Regions). Od wielu lat współpracuje z Komisją Europejską. Członek Zarządu Stowarzyszenia Reginów wykorzystujących Technologie Satelitarne  NEREUS (Network of European Regions Using Space Technologies).  Rekomendowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego jako ekspert Komisji Europejskiej  w ramach Horyzontu 2020.

Radna m. st Warszawy, Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego. Członek Zarządu Powiatów Polskich.  Przedstawiciel Związku Powiatów Polskich w zespole ds. Spraw Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Samorządowiec, ekspert w zakresie wykorzystywania nowych technologii w rozwoju regionalnym i administracji publicznej. Współpracuje z samorządami – gminami i powiatami oraz administracją rządową we wdrażaniu rozwiązań mających na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego. Od wielu lat pracuje jako zastępca Dyrektora Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Aktywnie i z dużym sukcesem uczestniczy w pozyskiwaniu środków unijnych na projekty rozwojowe i badawcze z obszaru szerokorozumianej cyfryzacji. W pracy zawodowej zarządza dużymi projektami IT w tym realizowanymi wspólnie z samorządami terytorialnymi i administracją rządową.

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej oraz Wojskiej Akademii Technicznej. Prelegent wielu konferencji naukowych i branżowych. Prowadzi współpracę międzynarodową. Publikuje w polskich i zagranicznych wydawnictwach naukowych.