Grzegorz Boroń

Grzegorz Boroń

mgr

Dyrektor Wydziału Zintegrowanego Rozwoju, Urząd Miasta Bydgoszczy

Odpowiedzialny miejską strategię rozwoju i politykę ochrony środowiska.

Koordynator na poziomie miasta projektów międzynarodowych w ramach programów: INTERREG, HORYZONT 2020, LIFE, Europa dla obywateli.

Doświadczenie zawodowe w administracji rządowej i samorządowej: planowanie strategiczne, ochrona środowiska, geologia, tereny poprzemysłowe.