Jakub Bejnarowicz

Jakub Bejnarowicz, Szef CIMA w Europie. Odpowiedzialny za tworzenie i realizację strategii rozwoju Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA w Europie, a także za prowadzenie działań edukacyjnych związanych z rachunkowością zarządczą w regionie opartych o partnerstwa z uczelniami wyższymi i pracodawcami. Buduje strategiczne alianse łączące biznes, sektor państwowy (administracja rządowa, samorządowa), sektor pozarządowy (NGO), środowisko akademickie z The Association, które jest najbardziej wpływową organizacją łączącą atuty American Institute of CPAs (Amerykańskiego Instytutu Biegłych Rewidentów, AICPA) oraz Chartered Institute of Management Accountants (Instytutu Rachunkowości Zarządczej, CIMA). Wspiera globalne strategie rekrutacyjne i szkoleniowe pracodawców zatrudniających ekspertów ds. rachunkowości zarządczej oraz inicjuje niestandardowe, unikatowe możliwości dotyczące kształcenia oraz rozwoju specjalistów CGMA (Chartered Global Management Accountant), finansistów i liderów biznesu. Aktywnie promuje korzyści stosowania Global Management Accounting Principles (globalne zasady rachunkowości zarządczej) przez pracodawców na całym świecie, podkreślając rolę Global Ethics (spisany system poglądów, ocen i zaleceń ustalonych ze względu na dobro ludzkości niezależnie od kontynentu, regionu, kraju – w którym działa firma.)