Jakub Chełstowski

Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego

Urodził się 7 kwietnia 1981 r. w Tychach. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, oparte na strukturze programu MBA oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami europejskimi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń. Studia magisterskie w Wyższej Szkole Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach.

Przez wiele lat był związany zawodowo ze spółdzielczością mieszkaniową w Tychach, odpowiadał za marketing i rozwój oraz szeroko pojęte kwestie społeczno – kulturalne. Pełnił funkcje zarządcze w sektorze finansowym m.in. dyrektora ds. nadzoru właścicielskiego oraz dyrektora ds. aktywności strategicznej.

W 2010 i 2014 roku uzyskał mandat radnego miasta Tychy. Inicjator m.in. powstania Tyskiego Budżetu Obywatelskiego. Członek Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego.

W 2014 r., z ramienia Stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną, ubiegał się o urząd prezydenta Tychów, uzyskał drugi rezultat. W 2017 r. przeszedł do klubu radnych PiS. Z ramienia tego ugrupowania startował w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego uzyskując mandat radnego wojewódzkiego. Zdobył 33 315 głosów. Był prezesem Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej w siedzibą w Tychach. 21 listopada 2018 r. objął urząd marszałka województwa śląskiego.