Jakub Mazur

Jakub Konrad Mazur ur 21.05.1977 we Wrocławiu.

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, obecnie Uniwersytet Ekonomiczny,  Wydział Gospodarki Narodowej (1995-2000 r.) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Prawa i Administracji  (1997-2002).

Doświadczenie

Przez osiemnaście lat pracował w biznesie.  Współtworzył spółki i start-up’y.  Z sukcesem wprowadzał podmioty gospodarcze na Giełdę Papierów Wartościowych. Specjalizuje się w obszarach IT, e-commerce, energetyce, reklamie, strategiach branżowych i marketingowych oraz w branży budowlanej.

Współtwórca sukcesu Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu – od połowy 2015- do marca 2017 –  Pełnomocnik ds. Komunikacji i Marketingu.

Od 21.12.2018 I Wiceprezydent Wrocławia nadzorujący Departament Strategii i Rozwoju Miasta.  Odpowiedzialny za planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, architekturę, administracje budowlana, estetykę Miasta, ochronę zabytków, rozwój gospodarczy, geodezje i kataster miejski.

Prywatnie mąż i ojciec dwóch córek.