Krzysztof Bramorski

Krzysztof Bramorski, Pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. Kontaktów Międzynarodowych

Wrocławski przedsiębiorca i samorządowiec. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, studia prawnicze w Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität w Bonn. Radca Prawny. Od 2000 roku doradza polskim i zagranicznym przedsiębiorcom w ramach praktyki kancelarii prawnej BSO Prawo & Podatki. Specjalizuje się w inwestycjach zagranicznych w Polsce, prawie gospodarczym, handlowym, podatkowym i prawie pracy. W latach 2011-2013 członek zespołu ekspertów przy Kancelarii Prezydenta RP opracowującego m.in. zagadnienia poprawy jakości legislacji w Polsce oraz w zespole ds. społecznej gospodarki rynkowej.

Z samorządem związany od 2010 r. Radny Rady Miejskiej Wrocławia VI Kadencji (2010-2014). Od kwietnia 2014 r. Pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. Kontaktów Międzynarodowych. Reprezentuje Marszałka Województwa w sprawach rozwoju współpracy, gospodarczej, kulturalnej i naukowej Województwa z zagranicą. Członek rady nadzorczej Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM sp. z o.o. utworzonego w celu rozwoju współpracy transgranicznej Dolnego Śląska z przygranicznymi krajami czeskimi. Zaangażowany w prace nad pogłębieniem relacji gospodarczych i kulturalnych pomiędzy Dolnym Śląskiem i Saksonią. Koordynuje prace nad powołaniem biura Dolnego Śląska w Saksonii. Od 2012 r. Konsul Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburg z jurysdykcją na Dolny Śląsk i województwo opolskie. Od sierpnia 2018 r. Prezes Polsko-Luksemburskiej Izby Gospodarczej.

Posługuje się językiem niemieckim, włoskim i angielskim.