Krzysztof Rymuza

Krzysztof Rymuza – w samorządzie działa od 25 lat. Radnym Powiatu Pruszkowskiego jest nieprzerwanie od 1998 roku. Obecnie pełni rolę Starosty Pruszkowskiego VI kadencji. W latach: 2014-2018 obejmował stanowisko Wicestarosty Pruszkowskiego. Jest lekarzem, który posiada ponad 30-letnie doświadczenie w zarządzaniu w służbie zdrowia. Był m.in. dyrektorem Szpitala Kolejowego w Pruszkowie w latach: 1994-2014 oraz prezesem Zarządu Szpitala Praskiego Sp. z o.o. w 2014 roku. Od 20 lat bierze czynny udział w pracach Stowarzyszenia Menadżerów Opieki Zdrowotnej dotyczących m.in. warunków pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy.