Łukasz Wojdyga

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2008 – 2017 związany z Politechniką Warszawską, jako zastępca, a następnie dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej. Koordynował i zarządzał współpracą międzynarodową, w szczególności udziałem uczelni w światowych i europejskich projektach edukacyjnych i naukowo-badawczych, rekrutacją studentów międzynarodowych oraz współpracą z zagranicznymi partnerami akademickimi i biznesowymi. W 2016 r. stypendysta Departamentu Stanu USA w ramach programu EducationUSA Leadership Institute. Autor publikacji oraz wystąpień na konferencjach i seminariach w zakresie umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego oraz zarządzania mobilnością naukową i dydaktyczną studentów, doktorantów i pracowników akademickich. Od początku 2017 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNiSW i zarazem pełnomocnika ministra nauki i szkolnictwa wyższego ds. utworzenia Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.