Marta Czarnecka-Gallas, PhD

Doktor Marta Czarnecka-Gallas pracuje jako koordynator projektu South Coast Baltic dla Związku Miast i Gmin Morskich oraz specjalista ds. projektów europejskich w Stowarzyszeniu Pomorskie w Unii Europejskiej, w ramach którego koordynuje projekt Let’s Communicate. Jest autorką kilkunastu publikacji naukowych oraz publicystycznych z dziedziny ekonomii międzynarodowej, dyplomacji ekonomicznej oraz problematyki makroregionalnej. Aktywnie działa w wielu bałtyckich sieciach współpracy, w szczególności wspierając zaangażowanie młodzieży w projekty i inicjatywy budujące silny, oparty na europejskich wartościach i obywatelski region Morza Bałtyckiego