Przemysław Wojdyła

Przemysław Wojdyła

Członek Zarządu Zachodniopomorskiego Klastra Chemicznego Zielona Chemia

Wiceprezes Zachodniopomorskiego Klastra Chemicznego Zielona Chemia

Menadżer z prawie trzydziestoletnim doświadczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz zarządzaniu dużymi zespołami ludzkimi.

Przemysław Wojdyła w  Zachodniopomorskim Klastrze Chemicznym „Zielona Chemia”” w okresie od kwietnia 2013 r. odpowiada za budowanie zespołów projektowych oraz koordynowanie projektów międzynarodowych i krajowych

Swoje bogate doświadczenia wykorzystuje realizując w ramach współpracy z firmami sektora MŚP działań związanych z  konsultingiem zarządczym w reorganizacji przedsiębiorstw, konsultingiem zarządczym związanym z restrukturyzacją przedsiębiorstwa i wdrożeniem zarządzania przez projekty. Począwszy od 2015 odpowiedzialny jest w Klastrze za realizację audytów technologicznych w firmach będących członkami klastra.

Aktywnie zaangażowany w pracę wielu międzynarodowych zespołów z zakresu biotechnologii. Swoje zaangażowanie i doświadczenie w tym zakresie aktywnie promuje w Polsce starając się kreować nowe podejście do biogospodarki wykorzystującej innowacyjne technologie mające wpływ na znaczny i prognozowany rozwój w najbliższych latach.

Od ponad 8 lat aktywnie angażuje się we wszelkie działania na rzecz polskich klastrów i środowiska klastrowego.

Jako wiceprezes współzarządzający Zachodniopomorskim Klastrem Chemicznym Zielona Chemia, posiadającym już od 2015 status Krajowego Klastra Kluczowego pracuje na rzecz członków klastra reprezentujących branżę chemiczną w Polsce.