Prof. Robert A. Sucharski

Dr hab. Robert A. Sucharski, prof. ucz.

– studia filologii klasycznej (Instytut Filologii Klasycznej UW, 1986–1992) zakończone w 1992 magisterium „Nonnos z Panopolis i jego Parafraza Ewangelii wg Św. Jana»” – (summa cum laude),

rozprawa doktorska w 1998 „Posejdon w świetle tekstów tabliczek w greckim piśmie linearnym B” – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa;;

kolokwium habilitacyjne w 2006 na podstawie „Aegaeo-Graeca. Ku problemowi greckiej ciągłości kulturowej” – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa.

1992-1998 – asystent, 1998-2009 – adiunkt, od 2009 profesor nadzwyczajny/profesor uczelni Uniwersytetu Warszawskiego.

Od roku 1992 członek Polskiego Towarzystwa Filologicznego (PTF); 1995-2001 sekretarz generalny PTF; 2001–2005 kanclerz PTF. 1998–2001 kierownik organizacyjny Olimpiady Języka Łacińskiego. Od roku 1999 dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej (MSH). Od roku 2014 koordynator ze strony polskiej programu Innowacyjny uniwersytet i przywództwo.

Od roku 1999 sekretarz, dyrektor, prowost, członek Zarządu i następnie Rady Fundacji „Instytut Artes Liberales”. 2008–2012 zastępca dyrektora Instytutu Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. 2012–2016 prodziekan ds. studenckich na Wydziale „Artes Liberales” UW. Od 2016 dziekan Wydziału „Artes Liberales” UW.

stypendium Komisji Europejskiej w ramach programu Tempus 1990/91 – studia w Università degli Studi di Bari (Włochy); stypendium Université de Genève (Szwajcaria) 1993/94 – staż; stypendium rządu greckiego 1998 – uczestnictwo w Letniej Szkole Kultury i Języka Greckiego w Πανεπιστήμιο Πατρών (Grecja).