Wojciech Śniegowski

Wojciech Śniegowski

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego,  Wydziału Prawa i Administracji. Magister administracji. Profesjonalista, o bogatym doświadczeniu w działaności biznesowej, mediach, w strukturach rządowych oraz pracy społecznej. Między innymi stworzył firmę konsultingową odpowiedzialna za załatwienie wstałego pobytu w Kanadzie dla 10 000 Polaków. Jako niezależny producent tworzył polsko języczne programy telewizyje dla kanadyjskiej wielokulturowej stacji Telewizyjnej OMNITV. Sprawował również w Kanadzie funkcję sędziego do spraw obywatelstwa (jako jeden34 sedziów w Kanadzie) weryfikując spełnienie wymogów do otrzymania obywatelstwa i w imieniu Krolowej Kanady nadawał obywatelstwa tego kraju. 

Doskonały przywódca i organizator, doprowadzający nowe projekty do pełnej realizacji. Otwarty na nowe wyzwania, łatwo nawiązujący kontakty oraz ceniący pracę, która polega na współpracy z innymi, o doskonałych umiejętnościach PR i rozległych kontaktach. W działaniach kierujący się logiką i praktycznym podejściem do zadań.

Nagradzany za pracę społeczną odznaczeniami państwowymi w Kanadzie i w Polsce. Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Medal oraz Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polski .