Prof. Zdzisław Krasnodębski

Zdzisław Krasnodębski, socjolog, filozof społeczny, publicysta, profesor Uniwersytetu w Bremie (Niemcy) oraz krakowskiej Akademii Ignatianum. Specjalizuje się w teoriach socjologicznych, filozofii społecznej i politycznej oraz kwestiach integracji europejskiej i relacji polsko-niemieckich. W Polsce wykładał także na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Gościnnie wykładał na czołowych światowych uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych (Uniwersytet Columbia, Katolicki Uniwersytet Ameryki, Uniwersytet Princeton) i Wielkiej Brytanii (Uniwersytet Cambridge, Uniwersytet Oxfordzki). Jest autorem wielu prac naukowych, książek i publikacji z dziedziny socjologii, filozofii i polityki. Do najważniejszych z nich należą: „Rozumienie ludzkiego działania“, „Upadek idei postępu”, „Demokracja peryferii” oraz „Już nie przeszkadza”.

W 2005 r. został członkiem honorowego komitetu poparcia Lecha Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich. Od 2007 do 2009 członek Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. W 2010 r. Prezydent RP Lech Kaczyński powołał go na członka Narodowej Rady Rozwoju. W latach 2007 – 2010 wchodził w skład Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, do której ponownie został powołany w grudniu 2015 r. Od roku 2016 jest także Przewodniczący Rady Instytutu Zachodniego, a od 2017 Przewodniczącym Rady Instytutu Adama Mickiewicza.

Założyciel Fundacji Dyplomacja i Polityka oraz Fundacji Polska Wielki Projekt. Prezes Stowarzyszenia Twórców dla Rzeczypospolitej.

W 2014 r. zdobył mandat posła do Parlamentu Europejskiego, startując z okręgu Warszawskiego. W 2019 roku ponownie zdobył mandat Europosła, startując z okręgu Wielkopolskiego.